SIMOS
ÚVOD KATALÓG AKCIE ZĽAVY VÝPREDAJ SKLADOM AKTUALITY OBCHODNÉ PODMIENKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCA
ROZMER
VARIANTA
Simona Ondrejková
Adresa
SIMOS
Alexandra Dubceka 36
Holíč
908 51
Slovensko
sme platcovia DPH
.

OBCHODNÉ PODMIENKY

. . .

UPOZORNENIE: Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. Ak nebude objednávka poslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadovať úhradu vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 500, - Sk. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky neuhradené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), budú postúpené spoločnosti na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojené.

Obchodné podmienky:

  1.  Spôsob objednávania
  2.  Povinnosti predávajúceho hg
  3.  Povinnosti kupujúceho
  4.  Ceny tovaru
  5.  Dodacie podmienky
  6.  Termín dodania
  7.  Spôsob dodania  
  8.  Zrušenie objednávky
  9.  Reklamácie 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11. Ochrana osobných údajov

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu simos@szm.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto   bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom veľkoobchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej veľkoobchodnejceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie alebo sprístupnenia tovaru na stránke. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.
Prečiarknutá cena pod našou cenou je bežná cena, ktorá je odporúčaná a nakúpite za ňu tovar v bežných obchodoch.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
.

 

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý tovar z objednaných nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo), ktoré máme, a k chýbajúcim, ktoré sú vypredané, sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku na tento zovar, alebo ak sa dohodne inak. Pokiaľ tovar nie sú vypredané ale nenachádza sa momentálne na sklade a počkáte si na ich doplnenie tovaru, tieto vám zašleme až v ďalšej zásielke a to na naše náklady. Prípadne objednávku vybavíme na základe dohody.

V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak do 24 hodín od zaslania vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednaný tovar vám potom zašleme naraz s prvou objednávkou.

 

6. Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 1 - 4 týždňov po obdržaní objednávky.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 4 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.
Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý dodavateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).


7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou po úhrade na náš účet, ktorý Vám zašleme po potvrdení objednávky.

8. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na
simos@szm.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

9. Reklamácie

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na: 

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru
   chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky,
   najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo
   cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás
   informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

Doba  vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho

V súlade so Zákonom má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo sa vzťahuje len na kúpu uskutočnenú Kupujúcom ako fyzickou osobou, nie "na IČO". Toto právo je podmienené spôsobom objednania iným ako osobne. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy je potrebné splniť nasledovné podmienky.
 
Tovar musí byť:
 
  • s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď). 
  • nepoškodený
  • v pôvodnom obale a nesmie byť odstránený pečatný obal  
  • bez známok užívania alebo opotrebovania

 

11. Ochrana osobných údajov

Prevázdkovateľ internetových stránok www.simos.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

SPÔSOB DORUČENIA POŠTOVNÉ BALNÉ
Dobierka
Pro objednávke nad 20 Eur si môžte zvoliť poštovné zdarma.
ZDARMA ZDARMA
Dobierka
Zásielky v hodnote do 16,60 € zasielané Slovenskou poštou, dodanie zásielok do 7 prac. dní.
4,00 EUR ZDARMA
Prevod na účet
Pro objednávke nad 20 Eur si môžte zvoliť poštovné zdarma.
ZDARMA ZDARMA
Dobierka
Zásielky v hodnote od 16,61 € zasielané Slovenskou poštou, dodanie zásielok do 7 prac. dní.
7,30 EUR ZDARMA
Prevod na účet
Zásielky v hodnote do 16,60 € zasielané Slovenskou poštou. Doručenie do 5 prac. dní.
2,00 EUR ZDARMA
Prevod na účet
Zásielky v hodnote od 16,61 € zasielané Slovenskou poštou. Doručenie do 5 prac. dní.
4,00 EUR ZDARMA
Pre ČR - pošta
Zákazníkom z ČR tovar posielame Českou poštou. Českých zákazníkov žiadame aby počkali na odpoveď od našej pracovníčky, ktorá Vám odošle iné číslo účtu ako príde v potvrdení objednávky. Máme zvlášť český účet pre úhradu objednávok pre českých zákazníkov.
5,00 EUR ZDARMA
SPÔSOB ÚHRADY POPLATEK
Prevodom alebo dobierkou
Spôsob platieb za objednávky je určený už v spôsoboch doručenia.
BEZ POPLATKU
Darčekové balenie
V prípade ak chcete tovar zabaliť do darčekového balenia, označte " Darčekové balenie" namiesto predošlého spôsobu platby "Prevodom alebo dobierkou". Tovar bude zabalený ako darček. POZOR: V poznámke prosím uvedťe k akému sviatku a pre koho má byť darčekové balenie určené. / napr. Vianoce, meniny alebo narodeniny + muž, dieťa alebo žena.
2,50 EUR
. . .
OBCHODNÉ PODMIENKY k stiahnutiu vo formáte PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNY
TIP Pri objednávke tovaru nad 100,00 EUR bude odoslanie objednávky ZADARMO
AKO NAKUPOVAŤ V E-SHOPE WWW.SIMOS.SK : Vybraný tovar vložíte do košíka kliknutím na symbol nákupného košíka v detaile každej položky. Ďalej môžte pokračovať v nákupe tovaru, po skončení výberu kliknite na Nákupný košík, ktorý sa nachádza hore na pravej strane. Košík môžete buď vysypať alebo prejsť k pokladni. Zvoľte spôsob platby a dopravy a potvrďte objednávku tlačidlom Odoslať objednávku, nezabudnite označiť že súhlasíte s obchodnými podmienkami a ešte raz kliknite na Odoslať objednávku. Pred ukončením objednávky môžte doplniť poznámku k Vašej objednávke na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pre registrácií Vám príde potvrdzovacia správa o obdržani objednávky. Ak sa stane že Vám potvrdzovací e-mail nepríde, kontaktujte nás prosím aby sme overili stav objednávky.
Máte meniny a neviete či Vám niekto prinesie DARČEK ?
Zľava alebo darček pre ostatných zákazníkov
Google
. .